mgr Agnieszka Mańko-Lerka

Psycholog dziecięcy, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie certyfikacji, logopeda.

Ukończyła studia psychologiczne w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu w 2011 roku. Aktualnie jest w trakcie 4 letniego kursu z psychoterapii poznawczo-behawioralnej pod kierunkiem A. Popiel i E. Pragłwoskiej. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku logopedia. Odbyła warsztat „Szkoła dla rodziców i wychowawców”. Zrealizowała liczne szkolenia w zakresie pracy psychoterapeutycznej z dziećmi i młodzieżą i ich rodzicami.

Specjalizuje się w problematyce zaburzeń lękowych, depresji, trudności wychowawczych i adaptacyjnych (np. wynikających z rozwodu rodziców).

Wspiera dzieci cierpiące na mutyzm selektywny oraz zmagającymi się z Zespołem Aspergera. Pomaga dzieciom i młodzieży zmagającymi się z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD).

W gabinecie psychologa przychodni Ołtaszynek prowadzi:
- Diagnozę psychologiczną i psychoterapię indywidualną dzieci i młodzieży
- Konsultacje psychologiczne dla rodziców
- Warsztaty dla rodziców
- Zajęcia dla dzieci przygotowujące do szkoły

Ukończone studia i szkolenia:
• Studia Podyplomowe: Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej.
• Studia dzienne: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej we Wrocławiu kierunek: Psychologia, specjalność kliniczna. Tytuł magistra.
• Studia Podyplomowe: Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu kierunek: Logopedia
• Studia Podyplomowe: Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu kierunek: Przygotowanie Pedagogiczne.
• Szkolenie- „Mutyzm- pomoc psychologiczna dla dziecka i jego rodziny”
• Szkolenie- Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju Profil Psychoedukacyjny PEP-R
• Ukończenie formy doskonalenia zawodowego- „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców cz.1” zorganizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.
• Ukończenie kursu pierwszego stopnia Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborn.


<< wróc do poprzedniej strony

© 2016 Aleksandra Rupotacka
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
Rehabilitacja Dzieci • Ołtaszynek Wrocław