Lek. med. Agata Trafalska
specjalista rehabilitacji medycznej

Ukończyła wydział lekarski na Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz Podyplomowe Studia Logopedyczne na Uniwersytecie Wrocławskim. W latach 2007-2013 odbywała szkolenie specjalizacyjne, uzyskując tytuł specjalisty rehabilitacji medycznej. Obecnie jest w trakcie specjalizacji w dziedzinie pediatrii.

Od 2013 r. kieruje Oddziałem Rehabilitacji dla Dzieci Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu.

Od 2014 r. jest asystentem w Zakładzie Rehabilitacji w Dysfunkcjach Narządu Ruchu Katedry Fizjoterapii na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, gdzie prowadzi wykłady dla studentów Katedry Fizjoterapii oraz studiów podyplomowych Logopedii Klinicznej oraz Neurologopedii.

Od wielu lat pracuje w Ośrodkach Rehabilitacji, gdzie zajmuje się diagnostyką i terapią dzieci zdrowych, niepełnosprawnych oraz zagrożonych niepełnosprawnością, zwłaszcza z dysfunkcjami układu nerwowego, zaburzeniami rozwojowymi oraz wadami postawy.

Od 2014r. jest Przewodniczącą Oddziału Dolnośląskiego Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji.

Uczestniczyła w wielu kursach doskonalących oraz konferencjach i sympozjach z zakresu rehabilitacji dzieci, jest autorką publikacji naukowych.

Ukończyła liczne szkolenia dodatkowe, m.in.:
• „Wczesna diagnostyka neurorozwojowa uszkodzeń układu nerwowego niemowląt wg Vojty”;
• „Diagnostyka i terapia dzieci ryzyka metodą NDT- Bobath oraz Castillo-Morales”;
• „Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa”;
• “Terapia Kinesiology Taping - Basic Course Kinesiology Taping”;
• “Terapia Kinesiology Taping - Advanced Course Kinesiology Taping”;
• „Zniekształcenia statyczne ciała u dzieci i młodzieży”;
• „Rehabilitacja chorych z chorobami układu krążenia”;
• „Zastosowane ustno-twarzowej terapii regulacyjnej u dzieci z nieprawidłowym napięciem mięśniowym”;
• „Podawanie toksyny botulinowej typu A w leczeniu spastyczności”;
• „Dzieci z chorobami rzadkimi – leczenie, rehabilitacja, edukacja”;
• „Rehabilitacja dzieci z przewlekłymi chorobami układu oddechowego”;
• „Problemy onkologiczne w rehabilitacji”;
• „Współczesne kierunki w zakresie protezowania i aparatowania kończyn górnych, dolnych oraz tułowia”;
• „USG w ortopedii i reumatologii”.

Główny obszar zainteresowań to rehabilitacja neurologiczna okresu rozwojowego. Podczas wizyty ustala indywidualny program kompleksowej rehabilitacji, dobiera niezbędne zaopatrzenie ortopedyczne i pomocnicze, koordynuje procesem holistycznej rehabilitacji dziecka.


<< wróc do poprzedniej strony

© 2016 Aleksandra Rupotacka
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
Rehabilitacja Dzieci • Ołtaszynek Wrocław