LOGOPEDA I neurologopeda

Kiedy należy skorzystać z pomocy neurologopedy, jeśli dziecko:

• ma wady wymowy.
• ma opóźniony rozwój mowy, mówi niewyraźnie, mało i niechętnie
• jest dzieckiem z tzw. grupy ryzyka, czyli z trudnościami okołoporodowymi, urodzonym przedwcześnie, urodzonym z ciąży o nieprawidłowym przebiegu.
• nie potrafi ssać piersi
• ma problemy z gryzieniem, żuciem, połykaniem lub preferuje tylko niektóre pokarmy, nie lubi gryźć twarych pokarmów
• rozwija sie w opóźniony rozwój psychoruchowy.
• ma zaburzenia neurologiczne.
• ma zaburzenia mowy spowodowane przez zespół genetyczny.
• nieprawidłowo oddycha
• nadmiernie się ślini
• ma często otwartą buzię, najczęściej oddycha ustami
• „nie rozumie” mowy, nie rozumie/ nie wykonuje prostych poleceń
• nie nawiązuje kontaktu.
• w wyniku wypadku, zatrucia etc. utraciło mowę.
• ma dysklecję, dysortografię, wymaga terapii motoryki małek• terapii ręki.

W ramach terapii neurologopedycznej/ logopedycznej w przychodni Ołtaszynek prowadzimy:

• diagnozę i terapię zaburzeń mowy spowodowanych uszkodzeniem układu nerwowego czy zespołami genetycznymi,
• diagnozę i terapię dzieci z tzw. grupy ryzyka,
• diagnozę i terapię dzieci z zaburzeniami gryzienia, żucia i połykania,
• diagnozę i terapię dzieci z opóźnionym rozwojem mowy,
• diagnozę i terapię wad wymowy (m.in. : seplenienia, rotacyzmu, betacyzmu, gammacyzmu, kappacyzmu, mowy bezdźwięcznej...),
• terapię dysleksji rozwojowej i dysortografii,
• terapię dysgrafii z elementami terapii ręki,
• konsultacje dla rodziców,
• warsztaty dla rodziców.

Neurologpeda Logopeda Wrocław
Ołtaszynek

© 2016 Aleksandra Rupotacka
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
Rehabilitacja Dzieci • Ołtaszynek Wrocław