Zajęcia grupowe muzyczno - ruchowe DZIECKO + RODZIC
(wiek: 1-3 l. i 4-7 l.)

DLA KOGO?
Zajęcia przeznaczone dla wszystkich chętnych, którzy:
- lubią ruch i muzykę
- zapracowanych rodziców, którzy pragną miło i aktywnie spędzić czas ze swoją pociechą
- dzieci, które chcą lub uczą się przebywania wśród innych
-rodziców, którzy pragną nauczyć się zabaw, by wspierać prawidłowy rozwój dziecka.

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość dotykowa lub/i słuchowa. Zalecana jest wcześniejsza indywidualna konsultacja z osobą prowadzącą.

CEL ZAJĘĆ...
Głównym celem zajęć jest stymulacja prawidłowego rozwoju i pobudzenia wszystkich sfer, by prawidłowo funkcjonować.

Celami szczegółowymi są:

- pobudzanie aktywności fizycznej – (dzięki której wytwarzają się hormony szczęścia) która daje wzmocnienie i wspomaga integrację ciała, pomaga eliminować stres i w pełni wykorzystywać cały potencjał do uczenia się,
- rozumienie i reagowanie na polecenia słowne i dźwiękowe oraz poprawa koncentracji - niezbędna do przyswajania i utrwalania wiadomości
- stymulacja mowy - która jest ważna i potrzebna do komunikacji z innymi
- uregulowanie napięcia mięśniowego - niezbędne np. do prawidłowego chwytu narzędzia pisarskiego
- wzmacnianie motoryki małej (rąk, dłoni i palców) - umiejętności motoryczne są potrzebne przy wykonywaniu czynności w życiu codziennym tj. zapinania guzików, przenoszenia, nalewania oraz do opanowania zdolności rysowania, kolorowania, pisania
- pobudzanie pamięci - niezbędne do zapamiętywania informacji
- przebywanie wśród innych osób, które kształci dyscyplinę, uczy współpracy, „zdrowej” rywalizacji, czekania na swoją kolej
- pobudzanie zmysłów (słuchu, wzroku, dotyku, czucia głębokiego, równowagi) - w taki sposób, by układ nerwowy działał harmonijnie
- stwarzanie sytuacji do samodzielności w zabawie - która uczy pewności siebie i wiarę we własne siły
- pobudzanie naśladownictwa - które jest niezbędne do opanowania mowy
- integracja wzroku, ruchu i słuchu, które stanowią podstawę do opanowania umiejętności matematycznych, czytania i pisania
- pobudzanie sfery poznawczej – nauka i utrwalanie pojęć związanych przykładowo z częściami ciała, kierunkami przestrzennymi, emocjami – opanowanie ich jest niezbędne do poznania kolejnych pojęć
- konieczność podejmowania szybkich i samodzielnych decyzji - która kształci wolę, łagodzi kompleksy i nieśmiałość
- wywołanie radości i satysfakcji z własnych działań - człowiek szczęśliwy jest zdrowy i otwarty na naukę.

JAK PRZEBIEGAJĄ ZAJĘCIA...

Podczas zajęć odbywają się:
- zabawy ruchowe przy muzyce - ogólnorozwojowa gimnastyka
- ćwiczenia koncentracji
- nauka prostych tańców i piosenek
- trening słyszenia i słuchania ze zrozumieniem
- ćwiczenia usprawniające aparat oddechowy oraz narządów mowy
- nauka prawidłowej postawy tancerza i osoby śpiewającej
- poradnictwo pedagogiczne.

Podczas zajęć wykorzystuje się:
- autorską płytę pt.: "Trening słuchowy" Magdaleny Krawczun
- perkusyjne instrumenty dziecięce
- fotografie/obrazki
- piłki
- bibułowe taśmy
- klocki
- pompony
- i wiele innych pomocy by uatrakcyjnić zajęcia.

Termin i godziny zajęć - informacje w rejestracji tel. 601-66-56-31

Prowadzący : Magdalena Krawczun

Dyplomowany logopeda kliniczny, surdopedagog (pedagog osób z wadą słuchu), pedagog specjalny i wychowania przedszkolnego, praktyk prowadzenia zajęć muzyczno-ruchowych, autorka książki z płytą pt. „Trening słuchowy Magdaleny Krawczun”, trenerka fitness.
Prowadzenie zajęć muzyczno-ruchowych jest połączeniem jej wszystkich pasji: ruchu, muzyki, śpiewu i chęci pomagania innym, co potwierdza zadowolenie rodziców i radość dzieci.

Doświadczenie Magdaleny Krawczun to przede wszystkim:
• praca z osobami w różnym wieku
• prowadzenie zajęć wspierające rozwój dzieci w pełni sprawnych w wieku przedszkolnym oraz z różnymi dysfunkcjami i niepełnosprawnością, między innymi z:
• mózgowym porażeniem dziecięcym
• obniżonym poziomie w rozwoju intelektualnym
• autystycznymi
• nieprawidłową integracją sensoryczną
• opóźnionym rozwojem mowy
• nadpobudliwymi
• wadą słuchu
• zespołami genetycznymi
• grupy ryzyka dysleksji
• wadą wymowy
• nieśmiałymi
• zaburzeniami koncentracji uwagi


© 2016 Aleksandra Rupotacka
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
Rehabilitacja Dzieci • Ołtaszynek Wrocław