Terapia Integracji Sensorycznej - SI

     Integracja sensoryczna została stworzona, by pomóc dzieciom, które wykazują problemy związane z własnym światem zmysłów, przez co ich odbiór rzeczywistości zostaje zaburzony. Okazuje się, że to co dla przeciętnej osoby jest normalne, dla dziecka z zaburzonym przetwarzaniem informacji sensorycznych, może okazać się bardzo trudne. Przerwy w szkole, sztuczne/naturalne oświetlenie, muzyka w radiu i w telewizji, ton głosu itp. może sprawiać zaburzenia percepcji, uwagi i procesów poznawczych. Nie wspominając o tych bodźcach, które są w zbyt wielkim nasileniu takich jak szum i hałas zatłoczonej ulicy, zbyt intensywne/słabe światło, zapachy (piekarnia, lakiernia itp.) częste krzyki, dźwięki maszyn i urządzeń. W związku z powyższym ten rodzaj terapii opiera się na założeniu, że niektóre dzieci doświadczają przeciążeń sensorycznych i są nadwrażliwe na pewnego rodzaju stymulacje.
     Terapia Integracji Sensorycznej (Sensory Integration - SI) wykorzystuje system powtarzalnych ćwiczeń, które stopniowo pomagają dziecku, adaptować się do różnego rodzaju czynników sensorycznych. Osoba poddana terapii, przyzwyczaja się do bodźców i nie reaguje już na nie, tak jak wcześniej. SI wprowadza dzieci do współczesnego świata wielu stymulantów sensorycznych w sposób uporządkowany i powtarzalny. Według terapeutów dzięki tej metodzie osoba poddana terapii, może z czasem normalnie funkcjonować wszędzie tam, gdzie wcześniej stanowiło to problem. Dziś wiemy, że mózg człowieka rozwija się długo, jeszcze od czasów narodzin, aż do wczesnej dorosłości, oraz że jest bardzo „plastyczny” co pozwala przystosowywać mu się do nowych sytuacji i okoliczności nie tylko w okresie rozwoju młodego człowieka ale nawet przez całe życie. Teoria Terapii Sensorycznej odnosi się do wiedzy i badań związanych z neuropsychologią, coraz więcej też, pojawia się badań na temat jej skuteczności, nie tylko w przestrzeni zmysłów, ale i w związanych z nimi procesami poznawczymi. Dlatego zwolennicy tej terapii twierdzą, że pomaga ona również uczyć się i skutecznie kierować uwagą. Terapia SI jest przeznaczona głównie (choć nie tylko) dla dzieci z orzeczeniem lub zagrożeniem zaburzeniem rozwoju takim jak: ADHD, spektrum autyzmu, czy dyspraksja, ale również wielu terapeutów zaleca ją w przypadkach zaburzeń zachowania, słabych wyników w nauce, oraz wspomagania rozwoju. Może być również stosowana u małych dzieci, które wykazują oznaki opóźnienia rozwojowego, czy osób niepełnosprawnych.
     Podkreślić należy, że terapia integracji sensorycznej może być i często jest świetną zabawą dla dzieci, ponieważ w trakcie zajęć umożliwia im doświadczanie świata, poprzez zabawy na huśtawkach, ściankach wspinaczkowych, przy muzyce i efektach świetlnych oraz poprzez gry z figurami różnych rozmiarów, tekstur i ciężkości, gdzie łączy się materiały plastyczne takie jak glina i zapachowe olejki eteryczne. Terapeuta stopniowo sprawia, że działania te są co raz, to bardziej wymagające i skomplikowane, ale nie tracą na swojej atrakcyjności. Dziś jest to bardzo popularna i chwalona forma terapii jaka jest dostępna dla dzieci, zarówno w naszym kraju jak i zagranicą.

     Pamiętajmy, że pojedynczy objaw nie jest jeszcze wskaźnikiem występowania deficytów integracji sensorycznej. Jednak, jeśli będzie ich więcej, może być to wyznacznikiem przeprowadzenia diagnozy w kierunku tych zaburzeń, na podstawie której dobiera się program terapii indywidualnej w gabinecie SI.

W Przychodni Ołtaszynek prowadzimy zarówno diagnozę jak i terapię SI. Zapewniamy wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę, profesjonalnie wyposażoną sale i odpowiednią jakość sprzętów.

Integracja sensoryczna Wrocław
Przychodnia Ołtaszynek


© 2016 Aleksandra Rupotacka
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
Rehabilitacja Dzieci • Ołtaszynek Wrocław